Audi Logo

Szolgáltatások leírása

Értékhatárok A feltüntetett értékhatárok magyar forintban érvényesek, és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az igénybevett szolgáltatás költségének fentiekben felsorolt értékhatárt meghaladó része a kedvezményezettet terheli.  Helyszíni segítségnyújtás A menetkészség helyszíni térítésmentes helyreállítása, amennyiben jogi korlátozás nem áll fenn, és műszakilag lehetséges. A Kedvezményezettet terheli az átvett üzemanyag ára, valamint nem garanciális meghibásodás esetén az alkatrész ára.  Szállítás Ha a Jármű a helyszínen nem tehető megfelelően üzemképessé: beszállítás autómentővel vagy vontatás a következő márkaszervizig, akár nehezített mentéssel is. További szolgáltatások Ha a Jármű nem tehető megfelelően üzemképessé a meghibásodás napján, akkor a kedvezményezett a *-gal jelölt szolgáltatásokat - a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központtal előre egyeztetve, összességében legfeljebb 150 000 Ft, A6, A7, Q7, A8, Q8 és R8 modellek esetén 230 000 Ft értékig veheti igénybe. Lemerült akkumulátor meghibásodásra kizárólag helyszíni segítségnyújtás, vagy beszállítás szolgáltatás biztosítható Mobilitás Garancia keretén belül, További szolgáltatások (pl. csereautó) nem.

Nem mindig a csereautó a legjobb megoldás: A csereautó helyett, választhatnak más értékarányos alternatívát, mint busz, vonat, taxi vagy jármű visszavezetése szolgáltatás, ami a garantált mobilitást fenntarthatja. Ha a szolgáltatás költsége kisebb, mint a kölcsöngépkocsié, csak akkor kerülhet térítésre az összeg. A bérautó igénybevételével azonos időben, -esetnél nem adható a jogosultnak a *-al jelzett szolgáltatások.  *Csereautó

  • Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 munkanapra (továbbá a csatlakozó hétvégi- vagy ünnepnapokra) csereautó km-korlátozás nélkül, lehetőség szerint a Járművel megegyező kategóriában.
  • A csereautó szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül meg kell kezdeni, különben az ügyfél elveszíti azt a jogosultságát, hogy élhessen ezzel a szolgálatással.
  • A szolgáltató nem kötelezhető az azonos márkájú, kategóriájú gépjármű biztosítására. A szolgáltatásnál emellett elsődleges szempont a jogosult mobilitásának biztosítása.

Amint a meghibásodott gépjármű kijavítását a Márkaszervizben befejezték, a jogosult nem tarthat igényt továbbra is a Mobilitásgaranciában kiadott bérautó használatára. Továbbhasználat esetén a költségek az ügyfelet terhelik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a csereautó szolgáltatásunkra, a bérautó kiadás általános feltételei vonatkoznak. Ezek a feltételek pedig a bérautót biztosító cégek különbözősége és a területenként változó lehetőségek miatt, eltérhetnek egymástól. Ilyenek lehetnek például, de nem kizárólag: casco biztosítási önrész különbségei vagy a kaució szükségessége, amely ha szükséges, általában 300 000 Ft-os nagyságrendet jelent.  *Szállás Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 éjszakára a vezető és utasa részére reggelivel. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.  *Utazás Továbbutazás vagy hazautazás a Járműért repülővel vagy vonattal. A Csereautó szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható  *Taxi vagy busz Amennyiben a költsége nem haladja meg a csereautó költségét. Egyedi kiegészítő értékhatár: 30 000 Ft. Taxi vagy busz esetén a két határérték közül mindig az adott esetben előforduló alacsonyabb értéket kell figyelembe venni. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.  *A Jármű visszavezetése A kijavított gépjármű sofőrrel történő visszajuttatása, vagy a visszavezetés költségeinek térítése. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.  A Jármű visszaszállítása külföldről Ha hibafelvételezés után a várható javítási időszükséglet több, mint 3 munkanap, akkor 20% ügyfél önrészszel, maximum 440 000 Ft értékben.  Alkatrész-utánküldés Hiányzó és a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ által átvett alkatrész kiszállítása a külföldi márkaszervizbe, beleértve a belföldi elvámoltatási és a postaköltségeket is, maximum 150 000 Ft értékig.  Kizárólag műszaki hiba esetén igénybe vehető szolgáltatás olyan alkatrészre, ami a jármű üzemképességéhez nélkülözhetetlen. Az alkatrész árát az ügyfélnek kell kifizetnie (kivéve garanciális javítást).  Egyéb költségek Az esettel közvetlen összefüggésben álló egyéb, előre nem tervezhető költségek megfizetése számla ellenében, maximum 10 000 Ft értékben. A korlátozásokat és kizárásokat lásd külön fejezetben.  Jelen füzet Mobilitás Garancia ingyenes szolgáltatásai kizárólag a jogosult(ak) mobilitását biztosítja, a meghibásodott gépjármű kijavításának költségeire, és a javítással kapcsolatos teendők elvégzésére nem vonatkozik. (Mobilitásgarancia≠Gépjármű-garancia)  A Mobilitásgarancia alapszolgáltatások leírását lásd külön fejezetben.