Audi Logo

Alapszolgáltatások

Amennyiben a gyártó által előírt ellenőrző szervizt külföldi márkaszervizben végezték el, és az ott megkötött Mobilitásgarancia még él, a kedvezményezett műszaki meghibásodás esetén és csak a Mobilitásgarancia alapszolgáltatásaira jogosult. A jogosultság megléte esetén kiegészítőleg igénybe vehető a helyszíni segítségnyújtás vagy beszállítás alapszolgáltatás az alábbi nem üzemzavar eseteknél is: nyestkár, hűtőfolyadék-hiány, üzemanyaghiány, hibás üzemanyagfajta kiválasztás, lemerült akkumulátor, gumiabroncs-defekt.  A "Korlátozások és kizárások" fejezetben felsorolt kizáró okokon kívül az alábbi kizárások érvényesek kiegészítőleg:  Nem adható alapszolgáltatás, ha  - A keletkezett hiba külső behatás, kopás, túlterhelés, önhiba, szakszerűtlen kezelés (pl. kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása), természetes kopás következménye.  - A hiba nem gyári alkatrész meghibásodásból keletkezett.  - A meghibásodott jármű nem beszállítással kerül a javítást végrehajtó szervizbe.  - A meghibásodás kijavítását akció keretén belül kell végrehajtani.  - Csereautó szolgáltatás nem vehető igénybe, ha azt hiányzó alkatrész miatt kell biztosítani.  - Egy esethez tartozóan vagy helyszíni segítségnyújtás, vagy beszállítás szolgáltatás adható.  Műszaki meghibásodás Akkor beszélünk műszaki meghibásodásról, ha hirtelen, előre nem látott hiba keletkezik, ami miatt a gépkocsit szállítani kell, vagy a gyártó a továbbhaladást műszaki okokra hivatkozva megtiltja. Akkor tiltja meg a gyártó a továbbhaladást, ha a műszeregységen egy piros ellenőrzőlámpa felvillan a következő területeken fellépő hibákból adódóan:  - fékberendezés, rögzítőfék  - motor hűtőrendszer  - olajnyomáskör  - kormányzás  - gyújtáskapcsoló  A műszerfali ellenőrzőlámpák továbbhaladást tiltó piros jelzésének magyarázatát lásd a fedélzeti irodalomban, a "Kezelési tudnivalók, figyelmeztető és ellenőrző lámpák" fejezetben. Az olyan műveletek azonban, mint a Karbantartás - akár időszakosan, akár másként -, a Jármű vizsgálata vagy az előre tervezett szervizlátogatás nem tekintendő üzemzavarnak, továbbá a karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrészének hiánya sem kezelhető annak.  A Mobilitásgarancia-alapszolgáltatások leírása Mobilitás garancia keretében kizárólag akkor nyújtható bármelyik szolgáltatás (kivétel helyszíni segítségnyújtás) az ügyfél részére, ha a jármű beszállítással kerül a márkaszervizbe.  Értékhatárok A feltüntetett értékhatárok magyar forintban érvényesek, és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az igénybevett szolgáltatás költségének fentiekben felsorolt értékhatárt meghaladó része a kedvezményezettet terheli.  Helyszíni segítségnyújtás A menetkészség helyszíni térítésmentes helyreállítása, amennyiben jogi korlátozás nem áll fenn, és műszakilag lehetséges. A Kedvezményezettet terheli az átvett üzemanyag ára, valamint nem garanciális meghibásodás esetén az alkatrész ára.  Beszállítás Ha a jogosultság fenn áll, beszállítás autómentővel vagy vontatás a következő márkaszervizig.  További szolgáltatások Ha a Jármű nem tehető megfelelően üzemképessé a meghibásodás napján, akkor a kedvezményezett a *-gal jelölt szolgáltatásokat - a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központtal előre egyeztetve, összességében legfeljebb 150 000 Ft, A6, A7, Q7, A8, Q8 és R8 modellek esetén 230 000 Ft értékig veheti igénybe.  Nem mindig a csereautó a legjobb megoldás: A csereautó helyett, választhatnak más értékarányos alternatívát, mint busz, vonat, taxi vagy hozom-viszem szolgáltatás, ami a garantált mobilitást fenntarthatja. Ha a szolgáltatás költsége kisebb, mint a kölcsöngépkocsié, csak akkor kerülhet térítésre az összeg. A bérautó igénybevételével azonos időben, -esetnél nem adható a jogosultnak a *-al jelzett szolgáltatások.  Csereautó* Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 napra, km-korlátozás nélkül.  Szállás* Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 éjszakára a vezető és utasa részére reggelivel. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.  Taxi vagy busz* Ha kedvezőbb, mint a csereautó. Egyedi kiegészítő értékhatár: 20 000 Ft. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.  Utazás repülővel vagy vonattal* Nem kombinálható bérautó kiadásával. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.  A Jármű visszavezetése* A kijavított gépjármű sofőrrel történő visszajuttatása, vagy a visszavezetés költségeinek térítése. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.  Alkatrész utánküldés (külföldre) Beleértve a vámot és postaköltséget is.  Egyéb költségek (telefon, parkolás) 6 500 Ft-ig.  További információk: Korlátozások és Kizárások