Audi Logo

Általános szolgáltatási feltételek

Kedvezményezett Mindazon személy(ek), aki(k) a Mobilitásgaranciával ellátott Járművet jogosultan használják, és eleget tesz(nek) bejelentési, valamint igazolási kötelezettség(ük)nek, segítségnyújtásra jogosult(ak) a jelen általános szolgáltatási feltételek szerint.  Szolgáltatók Az Audi márkaszervizek, a Magyar Autóklub és a nemzetközi ARC Europe S. A. partnerek nyújtanak segítséget a kedvezményezettnek.  A mindenkori magyarországi Audi márkaszervizek elérhetősége a wwww.audi.hu oldalon olvasható.  Igazoló dokumentumok A Mobilitásgarancia-szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Jármű forgalmi engedélyének és szervizfüzetének (ennek hiányában a Mobilitásgarancia kötés eredeti számla) bemutatásával igazolható. Ezen dokumentumok hiánya esetén szolgáltatás csak készpénzfizetés ellenében vehető igénybe.

Meghibásodási kategóriák: műszaki meghibásodás, baleset, egyéb esetek

A Mobilitásgarancia-szolgáltatásai műszaki meghibásodás, baleset és egyéb kategóriában megadott esetekre kínálnak segítséget. Műszaki meghibásodásnak minősül a Jármű bármely hirtelen, előre nem látott, Eredeti ®alkatrészei meghibásodásából eredő hibája, beleértve a mechanikai vagy elektromos meghibásodást, amely a Jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti. A közlekedés biztonságát veszélyeztető meghibásodás a fék, szervokormány, első ablaktörlő, biztonsági öv, irányjelző- és féklámpák, világítás, vezetőoldali ülés beállítási meghibásodása, a műszerfali kontroll- lámpák továbbhaladást tiltó piros jelzése - piros és sárga jelzés magyarázatát lásd a fedélzeti irodalomban a "Kezelési tudnivalók, figyelmeztető és ellenőrző lámpák" fejezetben. Közlekedési baleset (például - de nem kizárólag - ütközés, borulás, zuhanás, kiégés, robbanás, villámcsapás stb.), amelynek következtében a Jármű menetképtelenné válik, illetve a Jármű bármely meghibásodása, amelynek következtében a Jármű bezárhatatlanná válik. Egyéb esetek kategóriába kizárólag a felsorolásban szereplő meghibásodási formák tartoznak, mint lemerült akkumulátor, üzemanyaghiány, hibás üzemanyagfajta kiválasztása az üzemanyagkúton (benzin-gázolaj), Adblue félretankolás, kizárás a Járműből, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs hiánya, valamint a gumiabroncs-defekt és a kavics beszorulása a fékhez.  Az olyan műveletek azonban, mint a karbantartás - akár időszakosan, akár másként -, a Jármű vizsgálata, vagy az előre tervezett szervizlátogatás nem tekintendő meghibásodásnak, továbbá a karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrész hiánya sem kezelhető annak. Mobilitásgarancia-szolgáltatás esetén, ha a meghibásodás: lemerült akkumulátor, akkor az autó beindítása után - az ismételt meghibásodás elkerülése érdekében - az elektromos rendszer ellenőrzése céljából a lehető legrövidebb időn belül (munkanapon maximum 24 óra) az autóval egy márkaszervizbe kell menni. Ha az ügyfél a szervizben nem jelenik meg, akkor a következő lemerült akkumulátor esetet már nem tudjuk az ingyenes Mobilitásgarancia szolgáltatás keretén belül kezelni.

A forgalomba helyezés időpontja. A forgalomba helyezés időpontja az a dátum, amelyet a Jármű forgalmi engedélyében a forgalomba helyezés napjaként feltüntettek. Ez a meghatározás kizárólag a Jármű első forgalomba helyezésére vonatkozik.  A jogosultság érvényességi ideje: • A Mobilitásgarancia az új gépkocsi 1. forgalomba helyezésének napjától - a gyárilag előírt - 1. Ellenőrző / LongLife szerviz esedékességéig érvényes.  • Az ügyfél a Mobilitásgarancia szolgáltatásokra vonatkozó meghosszabbított jogosultságot egy Ellenőrző / LongLife szerviz elvégzésén keresztül szerezheti meg. Az ott feltárt esetleges hibák kijavításával, és a Mobilitás csomag megvásárlásával - a gyártó által előírt - a következő esedékes Ellenőrző / LongLife szervizig érvényes a szolgáltatás.  *További információk: "Korlátozások és Kizárások".  "Az emeltszintű Mobilitásgarancia szolgáltatás leírása a szolgáltatások leírása fejezetben, míg a  Mobilitásgarancia-alapszolgáltatások feltételei és szabályai az Alapszolgáltatások fejezetben találhatóak."  A meghibásodás napja A meghibásodás napja az a naptári nap, amikor a jelen általános szolgáltatási feltételek szerinti műszaki meghibásodás, , menetképtelenség, baleset, rongálás vagy feltörés bekövetkezik.  A szolgáltatás igénybevétele A kedvezményezett a Mobilitásgarancia- szolgáltatásokat a Jármű meghibásodása esetén, a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központhoz történő haladéktalan, de legkésőbb a meghibásodás észlelését követő 24 órán belül történő bejelentés után, az igazoló dokumentumok szolgáltatóknak történő felmutatásával veheti igénybe. A bejelentés során a kedvezményezett köteles közölni a Jármű forgalmi engedélyében és szervizfüzetében szereplő adatokat, valamint a meghibásodás természetének és a bekövetkezése földrajzi helyének megállapításához szükséges információkat.  A szolgáltatások a megadott értékhatáron belül térítésmentesek a kedvezményezett számára, az azokat meghaladó költségek kiegyenlítésének kötelezettsége a kedvezményezettet terheli.  Jármű A Mobilitásgarancia azokra a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27.) által közvetlenül vagy a márkakereskedői hálózatán keresztül értékesített vagy szervizelt Audi személygépkocsikra érvényes, melyek engedélyezett szállítási kapacitása legfeljebb 9 fő, és utánfutóval együtt számítva is megfelelnek az alábbi feltételeknek: Max. magasság: 3,2 m  Max. szélesség: 2,55 m  Max. hosszúság: 16 m  Max. össztömeg: 3 500 kg  A szolgáltatásba a gyártó által beépített alkatrészeken, felszereléseken kívül csak azok az alkatrészek vonhatók be, amelyek a Porsche Hungária Kft.-től származnak és az Audi márkaszerviznél kerültek beszerelésre.  Területi hatály A Mobilitásgarancia az alább felsorolt országokban érvényes:  Belgium, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Kanári szigetek, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Svédország, Svájc, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Magyarország, Románia , Belarusz Köztársaság A szolgáltatások rendelkezésre állása A Mobilitásgarancia-szolgáltatásai az év 365 (366) napján, a hét minden napján, a nap 24 órájában azonos szinten állnak a kedvezményezett rendelkezésére.  A szolgáltatási szintek átlagos földrajzi, éghajlati és közlekedési viszonyokat feltételeznek, országcsoportonként különbözőek. A szolgáltatás menetében külföldön hosszabb várakozási idő is adódhat.  Kiszállási idő A hívástól számítva átlagosan 45 percen belül történik kiszállás a helyszínre.